Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory
Název práce v češtině: Vliv pastvy a seče na vegetaci suchých trávníků v NPP Kaňk u Kutné hory
Název v anglickém jazyce: Effect of grazing and mowing on vegetation of dry grasslands
Klíčová slova: pastva, seč, populační dynamika, Stachys germanica, NPP Kaňk u Kutné Hory
Klíčová slova anglicky: grazing, mowing, population dynamics, Stachys germanica, NPP Kaňk near Kutná Hora
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2009
Datum zadání: 10.11.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:30.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2010
Oponenti: Mgr. Kateřina Čiháková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK