Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vybrané faktory ovlivňující reprodukční úspěch samců hýla rudého Carpodacus erythrinus
Název práce v češtině: Vybrané faktory ovlivňující reprodukční úspěch samců hýla rudého Carpodacus erythrinus
Název v anglickém jazyce: Factors affecting reproductive success of male Scarlet rosefinches Carpodacus erythrinus
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Tomáš Albrecht, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2008
Datum zadání: 20.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2009
Oponenti: prof. doc. Mgr. Miroslav Šálek, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK