Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vývojová morfogeneze příchytných žláz a orgánů u nižších obratlovců
Název práce v češtině: Vývojová morfogeneze příchytných žláz a orgánů u nižších obratlovců
Název v anglickém jazyce: Developmental morphogenesis of cement glands & attachment organs in lower vertebrates
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2008
Datum zadání: 18.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK