Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Ontogenetický původ chrupavčitých a kostěných elementů lebky obratlovců
Název práce v češtině: Ontogenetický původ chrupavčitých a kostěných elementů lebky obratlovců
Název v anglickém jazyce: Developmental origin of cartilage and bony skull elements in vertebrates
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.06.2008
Datum zadání: 03.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2009
Oponenti: prof. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK