Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými 4f-elektrony
Název práce v češtině: Magnetismus a krystalové pole v systémech s korelovanými 4f-elektrony
Název v anglickém jazyce: Magnetism and crystal field in correlated 4f-electron systems
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Diviš, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Dynamický rozvoj počítačového hardware a software umožnuje již realistické výpočty nejrůznějších fyzikálních vlastností (např. magnetismu) z prvních principů (ze znalosti atomového čísla příslušných prvků). Tyto výpočty, které jsou většinou založeny na teorii funkcionálu elektronové hustoty, již v mnoha případech dávají dobrý kvantitativní souhlas s experimentem (např. magnetický moment a magnetokrystalová anizotropie tranzitivních kovů). Naproti tomu původ magnetismu v intermetalických sloučeninách obsahujících prvky se 4f nebo 5f elektrony zůstavá nadále většinou neobjasněn. Tento fakt je zdrojem dalšího rozvoje teorie silně korelovaných systémů a výpočetních metod nutných pro praktické aplikace se zpětnou verifikací teorie.
Cílem zadané bakalářské práce je aplikovat současné nejmodernější metody výpočtu elektronových struktur na studium vybraných intermetalických sloučenin se 4f-elektrony, které vykazují experimentálně zajímavé magnetické, transportní a termodynamické vlastnosti.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti u Doc.Diviše osobně nebo na e-mailové adrese divis@mag.mff.cuni.cz.
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je též vhodná pro uchazeče o magisterské studium.
Seznam odborné literatury
Současná časopisecká literatura
Předběžná náplň práce
Dynamický rozvoj počítačového hardware a software umožnuje již realistické výpočty nejrůznějších fyzikálních vlastností (např. magnetismu) z prvních principů (ze znalosti atomového čísla příslušných prvků). Tyto výpočty, které jsou většinou založeny na teorii funkcionálu elektronové hustoty, již v mnoha případech dávají dobrý kvantitativní souhlas s experimentem (např. magnetický moment a magnetokrystalová anizotropie tranzitivních kovů). Naproti tomu původ magnetismu v intermetalických sloučeninách obsahujících prvky se 4f nebo 5f elektrony zůstavá nadále většinou neobjasněn. Tento fakt je zdrojem dalšího rozvoje teorie silně korelovaných systémů a výpočetních metod nutných pro praktické aplikace se zpětnou verifikací teorie.
Cílem zadané bakalářské práce je aplikovat současné nejmodernější metody výpočtu elektronových struktur na studium vybraných intermetalických sloučenin se 4f-elektrony, které vykazují experimentálně zajímavé magnetické, transportní a termodynamické vlastnosti.

Zájemci se mohou dozvědět podrobnosti u Doc.Diviše osobně nebo na e-mailové adrese divis@mag.mff.cuni.cz.
Po konzultaci se mohou tamtéž přihlásit. Práce je též vhodná pro uchazeče o magisterské studium.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of the Bacalar thesis is the application of the modern method of the electronic structure
calculation on the systems with correlated 4f or 5f systems.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK