Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam AVS (Acid volatine sulfides, kyselých těkavých sulfidů) pro vazbu těžkych kovů v sedimentech a pro změny biologické dostupnosti
Název práce v češtině: Význam AVS (Acid volatine sulfides, kyselých těkavých sulfidů) pro vazbu těžkych kovů v sedimentech a pro změny biologické dostupnosti
Název v anglickém jazyce: AVS (Acid volatile sulfides) significance for binding heavy metals in sediments and changes of bioavailability
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2008
Datum zadání: 13.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Oponenti: RNDr. Petra Hnaťuková, Ph.D.
  Mgr. Jana Nábělková
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK