Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza tréninkového procesu v běhu na 1500 m v dvouletém tréninkovém makrocyklu od 2006-2008
Název práce v češtině: Analýza tréninkového procesu v běhu na 1500 m v dvouletém tréninkovém makrocyklu od 2006-2008
Název v anglickém jazyce: Analysis of training process in distance running events in two-year training period in years 2006-2008
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2008
Datum zadání: 12.06.2008
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 14:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost - atletika
Datum odevzdání elektronické podoby:14.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: Mgr. Petr Krátký
 
 
 
Konzultanti: PaedDr. Vladimír Korbel
Zásady pro vypracování
Cíle práce:
analyzovat speciální tréninkové prostředky a metody v uvedeném období z pohledu dynamiky změn objemu a intenzity zatížení po jednotlivých makrocyklech
posoudit souvislosti rozvoje rychlostních a vytrvalostních schopností v rámci sledovaných makrocyklů a jejich předpokládaný vliv na růst výkonnosti

Metodika práce:
Analýzy tréninkového deníku (OTU a STU), sledování dynamiky změn těchto ukazatelů

Seznam odborné literatury
Doporučené internetové zdroje:
www.sponet.de
http://erl.aip.cz:8595/webspirs/start.ws
http://www.sciencedirect.com/

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK