Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K některým otázkám nájmu a převodu vlastnictví družstevních bytů
Název práce v češtině: K některým otázkám nájmu a převodu vlastnictví družstevních
bytů
Název v anglickém jazyce: Essentially detailing the basic questions of rental and transfer
of ownership of cooperative flat
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaroslav Oehm
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2008
Datum zadání: 12.06.2008
Datum a čas obhajoby: 07.07.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.06.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:10.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.07.2009
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK