Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén starověké římské armády v moderních médiích
Název práce v češtině: Fenomén starověké římské armády v moderních médiích
Název v anglickém jazyce: The Phenomenon of Ancient Roman Armies in Modern Media
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Martin Putna, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2008
Datum zadání: 12.06.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2009
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Jan Tuček, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK