Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nové materiály pro sluneční články
Název práce v češtině: Nové materiály pro sluneční články
Název v anglickém jazyce: New materials for photovoltaic cells
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.05.2008
Datum zadání: 13.05.2008
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK