Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Třídní schůzky na základní škole - mají třídní schůzky smysl?
Název práce v češtině: Třídní schůzky na základní škole - mají třídní schůzky smysl?
Název v anglickém jazyce: Class meetings on the primary school - Do the class meetings have meaning?
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ida Viktorová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2008
Datum zadání: 10.06.2008
Datum a čas obhajoby: 20.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK