Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Matematické úlohy v přírodě
Název práce v češtině: Matematické úlohy v přírodě
Název v anglickém jazyce: Mathematical problems inspired by the nature
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky matematiky (32-KDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2008
Datum zadání: 09.06.2008
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Oponenti: PhDr. Alena Šarounová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prostudovat učebnice a sbírky úloh z matematiky pro střední školy a publikace z rekreační matematiky se zaměřením na aplikační úlohy z běžného života.Vytvořit soubor řešených úloh soustředěných na situace, které se vyskytují nebo které lze přirozeně vytvářet při pobytu v přírodě. Úlohy a jejich řešení doprovodit metodickými komentáři pro učitele matematiky středních škol, posoudit možnosti využití v praxi.
Seznam odborné literatury
M.Hejný a kol.: Teória vyučovania matematiky 2. SPN, Bratislava 1989
O.Odvárko: Matematika pro každý den. Prospektrum, Praha 1995
S.Kowal: Matematika pro volné chvíle.SNTL,Praha 1975
Učebnice matematiky a sbírky úloh pro střední školy (naše i zahraniční)
Předběžná náplň práce
Úlohy týkající se matematických aktivit ve volné přírodě ( měření výšek a vzdáleností, práce s mapami a plány, matematické soutěže a hry atd.) pro úroveň střední školy. Různé metody řešení úloh, porovnávání jejich efektivnosti. Metodické komentáře pro vyučující.
Možnosti využití, např.na zimních a letních kurzech středoškoláků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK