Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Právní problematika vlastnictví bytů se zaměřením na společenství vlastníků jednotek
Název práce v češtině: Právní problematika vlastnictví bytů se zaměřením na
společenství vlastníků jednotek
Název v anglickém jazyce: Legal Problems of the Unit Ownership Focused on the
Grouping of Unit Ownership
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 15.10.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.02.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:18.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 15.10.2009
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK