Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacienta po plastice předního zkříženého vazu
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta po plastice předního zkříženého vazu
Název v anglickém jazyce: Case Report of a Patient after Anterior Cruciate Ligament Reconstruction
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Irena Novotná
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2009
Oponenti: Bc. Jitka Novotná
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK