Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Lidský vztah a křesťanská víra v pomáhající profesi
Název práce v češtině: Lidský vztah a křesťanská víra v pomáhající profesi
Název v anglickém jazyce: The human relationship and the Christian faith in helping profession
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: doc. ThLic. Ing. Aleš Opatrný, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Oponenti: Kateřina Lachmanová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V teoretické části zpřístupnit problematiku pomáhajících profesí a zásady přípravy na tyto profese.
Popsat specifickou situaci pracovníků v organizacích, kde hraje roli víra.
Dotazníkovým šetřením zjistit roli víry a její souvislot s výkonem povolání.
Vyhodnotit zjištěné skutečnosti a vyvodit z nich doporučení.
Seznam odborné literatury
Kopřiva, Lidský vztah jak součást profese.
Gaudium et spes
Jankovský, Etika pro pomáhající profese
Coreth, Co je to člověk
Opatrný, Pastorace v méně obvyklých situacích
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK