Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kazuistika pacienta se stavem po artroskopickém uvolnění subakromiálního prostoru ramenního kloubu
Název práce v češtině: Kazuistika pacienta se stavem po artroskopickém uvolnění subakromiálního
prostoru ramenního kloubu
Název v anglickém jazyce: Case study of a patient with arthroscopic decompression of subacromial space
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Svatava Neuwirthová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Oponenti: Mgr. Barbora Klementová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK