Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u osteosyntézy femuru při osteoporóze
Název práce v češtině: Fyzioterapie u osteosyntézy femuru při osteoporóze
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy for thighbone ostheosynthesis upon osteoporosis
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Prokešová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2008
Datum zadání: 07.06.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: MUDr. Hana Jarošová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK