Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Schleiermacherova všeobecná hermeneutika a stručný nástin jejího vlivu na rozvoj hermeneutiky ve 20. století
Název práce v češtině: Schleiermacherova všeobecná hermeneutika a stručný nástin jejího vlivu na rozvoj hermeneutiky ve 20. století
Název v anglickém jazyce: Schleiermacher's general hermeneutics and brief outline on its influence on advancement of hermeneutics in 20th century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.06.2008
Datum zadání: 06.06.2008
Datum a čas obhajoby: 02.06.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK