Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie u pacienta po extirpaci musculus qudriceps femoris pro zhoubný nádor
Název práce v češtině: Fyzioterapie u pacienta po extirpaci musculus qudriceps femoris pro
zhoubný nádor
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy of a patient after the extirpation of a musculus quadriceps
femoris because of a synoviasarcoma
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Vomáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: Mgr. Růžena Hlavičková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK