Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fyzioterapie po cévní mozkové příhodě
Název práce v češtině: Fyzioterapie po cévní mozkové příhodě
Název v anglickém jazyce: Physiotherapy after cerbral vascular accident
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: Mgr. Anna Plchová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: Mgr. Ivana Karlová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK