Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Název práce v češtině: Vybrané geometrické vlastnosti trajektorií Brownova pohybu
Název v anglickém jazyce: On Selected Geometric Properties of Brownian Motion Paths
Klíčová slova: Brownův pohyb, kuželové body, kritické body, povrch Wienerovy klobásy, Eulerova charakteristika Wienerovy klobásy v rovině.
Klíčová slova anglicky: Brownian motion, cone points, critical points, surface area of the Wiener sausage, Euler characterization of the Wiener sausage in a plane.
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Matematický ústav UK (32-MUUK)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Rataj, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 19.12.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.10.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:25.10.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.12.2012
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
  prof. RNDr. Tomáš Mrkvička, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK