Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Picolinamide Derivatives of N-Methyl Valine as New Possible Chiral Organocatalysts in the Enantioselective Reduction of Aromatic Ketimines with Trichlorosilane
Název práce v češtině: Pikolinamidové deriváty N-methylvalinu jako potenciální organokatalyzátory při enantioselektivní redukci aromatických ketiminů trichlorsilanem
Název v anglickém jazyce: Picolinamide Derivatives of N-Methyl Valine as New Possible Chiral Organocatalysts in the Enantioselective Reduction of Aromatic Ketimines with Trichlorosilane
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2008
Datum zadání: 11.04.2008
Datum a čas obhajoby: 04.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Vinšová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK