Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fragmenty setkávání turistů, indiánů a antropologů v San Cristóbalu de las Casas v Mexiku
Název práce v češtině: Fragmenty setkávání turistů, indiánů a antropologů v San Cristóbalu de las Casas v Mexiku
Název v anglickém jazyce: Fragments of encounters among tourists, Indians and anthropologists in San Cristóbal de las Casas, Mexico
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Vrhel, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2008
Datum zadání: 04.06.2008
Datum a čas obhajoby: 26.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Marek Halbich, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK