Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zaměstnanost starších osob v České republice a Nizozemsku
Název práce v češtině: Zaměstnanost starších osob v České republice a Nizozemsku
Název v anglickém jazyce: Employment of older workers in the Czech Republic and the Netherlands
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martina Mysíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 20.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2008
Oponenti: PhDr. Kamila Fialová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK