Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zjištění determinant prémii a diskontů při ocenění akvizičních cílů
Název práce v češtině: Zjištění determinant prémii a diskontů při ocenění akvizičních cílů
Název v anglickém jazyce: Determinants of Merger Bid Premiums and Discounts in
Target Valuation Processes
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 18.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Oponenti: Mgr. Ján Slavíček
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK