Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium využitelnosti alternativních přístupů v HPLC analýze léčiv
Název práce v češtině: Studium využitelnosti alternativních přístupů v HPLC analýze léčiv
Název v anglickém jazyce: Utilization of alternative approaches in HPLC drug analysis
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Klimeš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2004
Datum zadání: 01.10.2004
Datum a čas obhajoby: 29.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.03.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:16.03.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: doc. Ing. Jaroslav Chládek, Ph.D.
  doc. RNDr. Marie Blešová, CSc.
 
 
Konzultanti: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK