Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stereoscopic Observations of Solar Radio Emissions by the S/WavesInstrument onboard the STEREO Spacecraft
Název práce v češtině: Stereoskopická pozorování slunečních radiových emisí přístrojem S/waves na družicích stereo
Název v anglickém jazyce: Stereoscopic Observations of Solar Radio Emissions by the S/Waves Instrument onboard the STEREO Spacecraft
Klíčová slova: Sluneční rádiové emise, Goniopolarimetrie
Klíčová slova anglicky: Solar radio emissions, Goniopolarimetric inversion
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky povrchů a plazmatu (32-KFPP)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 18.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2012
Oponenti: Samuel Krucker
  Robert F. Wimmer-Schweingruber
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK