Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Základní tělesná zdatnost studentů UK PedF Praha - porovnání s výzkumem z roku 2000
Název práce v češtině: Základní tělesná zdatnost studentů UK PedF Praha -
porovnání s výzkumem z roku 2000
Název v anglickém jazyce: Physical Ability of Students of Faculty of Education
at Charles University in Prague - Comparison with the Research in 2000
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2008
Datum zadání: 03.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Babeta Chrzanowská
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK