Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vznik a vývoj některých aspektů pravidel moderní gymnastiky a jejich vliv na charakteristiku cvičení
Název práce v češtině: Vznik a vývoj některých aspektů pravidel moderní gymnastiky
a jejich vliv na charakteristiku cvičení
Název v anglickém jazyce: The Origin and the Development of Selected Aspect
of Rules of Rhytmical Gymnastics and their Efect on the Exercises
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2008
Datum zadání: 03.06.2008
Datum a čas obhajoby: 23.05.2007 00:00
Místo konání obhajoby: Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2007
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jana Zachariášová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK