Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Andrej Bělyj: Petěrburg; rozbor díla a jeho českých překladů
Název práce v češtině: Andrej Bělyj: Petěrburg; rozbor díla a jeho českých překladů
Název v anglickém jazyce: Andrei Bely: Petersburg; analysis of the novel and its Czech translations
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Olga Uličná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2008
Datum zadání: 03.06.2008
Datum a čas obhajoby: 21.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Ladislav Zadražil
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK