Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jazykové hry na příkladě fejetonů Michała Ogórka
Název práce v češtině: Jazykové hry na příkladě fejetonů Michała Ogórka
Název v anglickém jazyce: Language games explained on the basis of the feuilletons by Michał Ogórek
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: Renata Rusin Dybalska, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Anna Kostecka
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK