Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Subjunktiv v současné francouzštině a jeho didaktická aplikace
Název práce v češtině: Subjunktiv v současné francouzštině a jeho didaktická aplikace
Název v anglickém jazyce: The subjunctive in Contemporary French and Its Application in Didactics
Klíčová slova: Subjunktiv, slovesný způsob, didaktika, nácvik, cvičení, francouzská gramatika, česká učebnice, frankofonní učebnice
Klíčová slova anglicky: Subjunctive, verb mood, didactics, exercices, grammar, Czech text book, French text book
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.03.2013
Datum a čas obhajoby: 17.09.2014 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Nádvorníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK