Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Interkulturalita ve výuce francouzštiny na českých školách
Název práce v češtině: Interkulturalita ve výuce francouzštiny na českých školách
Název v anglickém jazyce: Interculturalism in teaching French as a foreign language in Czech schools
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Loucká, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 16.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2009
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Anna Mištinová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK