Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projektové vyučování výtvarné výchovy na základní škole praktické
Název práce v češtině: Projektové vyučování výtvarné výchovy na základní škole praktické
Název v anglickém jazyce: Project teaching of Arts at the Basic School Practical
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 19.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Lucie Jakubcová Hajdušková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK