Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinné konstelace
Název práce v češtině: Rodinné konstelace
Název v anglickém jazyce: Family Constellations
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Knotek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.06.2008
Datum zadání: 02.06.2008
Datum a čas obhajoby: 17.09.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2008
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK