Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Discourse Relations in Czech
Název práce v češtině: Diskurzní vztahy v češtině
Název v anglickém jazyce: Discourse Relations in Czech
Klíčová slova: koherence, diskurzní vztahy, diskurzní konektory, jazykový korpus, anotace
Klíčová slova anglicky: coherence, discourse relations, discourse connectives, language corpus, annotation
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.09.2008
Datum zadání: 10.09.2008
Datum a čas obhajoby: 23.09.2015 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:03.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2015
Oponenti: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
  prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK