Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozdíly deníků Mladá fronta Dnes a Právo na příkladě referování o euroústavě
Název práce v češtině: Rozdíly deníků Mladá fronta Dnes a Právo na příkladě referování o euroústavě
Název v anglickém jazyce: Difefrences of dailies Mladá fronta and Právo on the example of coverage of
the European Constitution
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vlastimil Nečas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 18.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2008
Oponenti: OPONENT NÁHRADNÍ
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK