Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny a průběh Britsko-americké války v letech 1812-1814
Název práce v češtině: Příčiny a průběh Britsko-americké války v letech 1812-1814
Název v anglickém jazyce: The causes and the process of the War of 1812
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2008
Datum zadání: 30.05.2008
Datum a čas obhajoby: 27.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK