Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oligarchie v Rusku
Název práce v češtině: Oligarchie v Rusku
Název v anglickém jazyce: The Oligarchy in Russia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Rudolf Kučera, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: Mgr. Markéta Žídková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK