Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojetí portrétu v současných českých časopisech
Název práce v češtině: Pojetí portrétu v současných českých časopisech
Název v anglickém jazyce: Approaches to the Medium of Portrait in Present-day Czech Periodicals
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Alena Lábová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.05.2007
Datum zadání: 30.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: Mgr. Tomáš Štanzel
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK