Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 305)
Detail práce
  
Interpersonální srovnávací analýza zapojení vybraných svalových skupin při inline bruslení s holemi
Název práce v češtině: Interpersonální srovnávací analýza zapojení vybraných svalových skupin při inline bruslení s holemi
Název v anglickém jazyce: Comparativ kinesiology activity analysis of the chosen muscular groups during inline skating with poles
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.04.2006
Datum zadání: 15.04.2006
Datum a čas obhajoby: 06.05.2008 10:00
Místo konání obhajoby: FTVS
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 06.05.2008
Oponenti: PhDr. Alena Charvátová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK