Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mediální reflexe přípravy a přijetí Ústavy ČSR v roce 1948
Název práce v češtině: Mediální reflexe přípravy a přijetí Ústavy ČSR v roce 1948
Název v anglickém jazyce: Medial reflection of preparation and approval of the Constitution of
the Czechoslovak Republic in 1948
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: JUDr. PhDr. Josef Benda, Ph.D., LL.M., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK