Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Microfinance : fighting poverty vs. sustainable banking
Název práce v češtině: Mikrofinance : boj s chudobou vs. udržitelné bankovnictví
Název v anglickém jazyce: Microfinance : fighting poverty vs. sustainable banking
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Streblov
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2007
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 24.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK