Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Posouzení vlivu konstituční hypermobility na posturální stabilitu
Název práce v češtině: Posouzení vlivu konstituční hypermobility na posturální stabilitu
Název v anglickém jazyce: Assessing the influence of constitutional hypermobility on postural stability
Klíčová slova: Konstituční hypermobilita, posturální stabilita, stabilometrie, Center of Gravity, mobilizace, propriocepce, dynamická stabilizace kloubu
Klíčová slova anglicky: Constitutional hypermoblity, postural stability, stabilometry, Center of Gravity, mobilization, proprioception, dynamic stability of joint
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: PhDr. David Smékal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2008
Oponenti: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK