Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměna titulní strany deníku Mladá fronta Dnes v průběhu 21. století
Název práce v češtině: Proměna titulní strany deníku Mladá fronta Dnes v průběhu 21. století
Název v anglickém jazyce: The transformation of "Mladá fronta Dnes" daily newspaper´s front page during
the 21st century
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 17.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2008
Oponenti: Mgr. Jaroslav Slanec
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK