Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ke kultuře Berberů z pohoří Ríf
Název práce v češtině: Ke kultuře Berberů z pohoří Ríf
Název v anglickém jazyce: Towards understanding the culture of the Rif Berbers
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 28.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2008
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Václav Soukup, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK