Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv kognitivního úkolu na posturální stabilitu u pacientů s fobickým posturálním vertigem
Název práce v češtině: Vliv kognitivního úkolu na posturální stabilitu u pacientů s fobickým posturálním vertigem
Název v anglickém jazyce: Effect of cognitive task in postural sway of patiens with phobic postural vertigo
Klíčová slova: Psychogenní závrať, Fobické posturální vertigo, Stabilometrické vyšetření, Posturální stabilita, Pozornost
Klíčová slova anglicky: Psychogenic vertigo, Fobic postural vertigo, Posturography, Body Sway, Attention
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství (13-432)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 29.05.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Mgr. Michal Truc
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK