Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nástup blogů na českou mediální scénu
Název práce v češtině: Nástup blogů na českou mediální scénu
Název v anglickém jazyce: Blogs entering Czech media
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Milan Šmíd
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2007
Datum zadání: 29.05.2007
Datum a čas obhajoby: 16.06.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2008
Oponenti: doc. PhDr. Barbora Osvaldová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK