Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnocení výkonnosti na úrovni ANP v plavání a běhu u mladých triatlonistů v období 2001-2009
Název práce v češtině: Zhodnocení výkonnosti na úrovni ANP v plavání a běhu u mladých
triatlonistů v období 2001-2009
Název v anglickém jazyce: Evoluation of efficiency at the level of anerobic threshold in swimming
and running of young triathlets in 2001-2009
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Josef Horčic, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.05.2008
Datum zadání: 29.05.2008
Datum a čas obhajoby: 03.05.2010 09:00
Místo konání obhajoby: LSM
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:15.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2010
Oponenti: Mgr. Lenka Kovářová, MBA, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK