Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Propojení hudební a tělesné výchovy v hodinách aerobiku v mateřské škole
Název práce v češtině: Propojení hudební a tělesné výchovy v hodinách aerobiku v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Interconnection between musical classes
and physical training in aerobic lessons at kindergartens
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Jana Hájková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2008
Datum zadání: 21.05.2008
Datum a čas obhajoby: 22.05.2008 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2008
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Jana Zachariášová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK